Welkom
Op deze website staat een rekenmodule waarmee u kunt uitrekenen hoeveel u betaalt voor kinderopvang. De rekenmodule is breed toepasbaar; u kunt uw kosten berekenen voor diverse vormen van opvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang).
Uitleg rekenmodule

Sinds de invoering van de Wet kinderopvang op 1 januari 2005 ontvangt u als ouders de volledige factuur rechtstreeks van het kindercentrum. Die moet u zelf betalen, maar een deel van het bedrag kunt u terugkrijgen van uw werkgever(s) en van het Rijk (via de Belastingdienst).

Op deze site kunt u in 3 stappen uitrekenen welke kosten uiteindelijk voor u overblijven. Vult u de gevraagde gegevens zo goed mogelijk in, dan krijgt u een betrouwbare indicatie. U kunt aan de berekening geen rechten ontlenen.